.

دوره های حقوق

حقوق خصوصی

گواهینامه پایان دوره : ملی

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

حقوق ثبتی

گواهینامه پایان دوره : ملی

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

حقوق عمومی

گواهینامه پایان دوره : ملی

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

حقوق تجارت

گواهینامه پایان دوره : ملی

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.