.

دوره های نرم افزارهای کاربردی

ICDL درجه 1

گواهینامه پایان دوره : ملی

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ICDL درجه 2

گواهینامه پایان دوره : ملی

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.