.

دوره های مدیریت

مدیر فروش

گواهینامه پایان دوره : ملی

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

HSE PLAN

گواهینامه پایان دوره : ملی

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مدیریت ذهن

گواهینامه پایان دوره : ملی

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مدیریت ITIL

گواهینامه پایان دوره : ملی

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مدیریت سبز

گواهینامه پایان دوره : ملی

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.