.

دوره های روانشناسی

هنر درمانی

گواهینامه پایان دوره : ملی

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قانون راز

گواهینامه پایان دوره : ملی

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جذب موفقیت

گواهینامه پایان دوره : ملی

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هوش مصنوعی

گواهینامه پایان دوره : ملی

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.