.

دوره های ویژه

فنگ شویی

گواهینامه پایان دوره : ملی

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

عکاسی

گواهینامه پایان دوره : ملی

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

برق خودرو

گواهینامه پایان دوره : ملی

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.