.

دوره های هنری

عکاسی

گواهینامه پایان دوره : ملی

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نقاشی

گواهینامه پایان دوره : ملی

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آشپزی سنتی

گواهینامه پایان دوره : ملی

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.